Doživljeno kao mera objektivnosti

Često u komunikaciji navodimo kao argument da nešto znamo zato što smo to nešto doživeli. Da li je to ispravna tvrdnja? O čemu se to zapravo radi? Šta je i koliko uopšte znači  sam doživljaj nečega?

Svi mi čitav život doživljavaju razne  situacije, tačnije događaji se prepliću a mi smo ih manje ili više svesni. Ono šta nas uvodi u problematiku ove teme je samo iskustvo i samo tumačenje doživljenog. Doživljaji sami po sebi ne znače ništa.

Tek kada postanemo svesni dogadjaja i izvedemo zaključak  on dobija na značaju. Sve postaje još zanimljivije kada uočimo da svest nije tako jednostavna i poznata reč kao bi mi želeli i kako je olako svi upotrebljavaju. Ako požljivo posmatramo ubrzo uvidimo da ljudi imaju različitu svest i da se ona hijerarhiski vrlo razlikuju. Ako posmataramo dublje u sebe vidimo da je očigledno i naša svesnost varira i da nikada nije na istom nivou i ista duže vreme.

Sledeća činjenica je da se doživljeno može posmatrati i za vreme i nakon samog odvijanja dogadjaja. I  vrlo često se i dešava da se vraćamo u prošlost i unutar sebe ponovo doživljavamo isti dogadjaj. Zašto to radimo? Pa da bi ispravno shvatili smisao zašto nam se dogodilo ili zašto smo tako ragovali. Ako se složimo da je ovo moguće i realno možemo izvesti zaključak da smo u stanju izvesti zaključak o nečemu i bez ličnog realnog trenutnog doživljaja.

CEO TEKST NA

 

 

 

pretraga sajta

izdvajamo

besplatno na sajtu

BESPLATNO OPŠIRNIJE

KALENDAR DOGAĐAJA

BEOGRAD, NOVI SAD...

oglašavanje seminara, predavanja, tribina, radionica.

Kako postaviti dogadjaj na kalendar?

POLEMIKA NA TEME SAJTA
VIRTUELNE PROMOCIJE

uputstvo za pristup

za ULAZ klikni na sliku

povremeno je potrebna šifra: sokak