Smisao idealanog partnera i Ega u samospoznaji

Svako i uvek, bez obzira na godine se može zaljubiti. Stanje zaljubljenosti je uvek jednostavno dostići, ako se prepustimo. Potrebno samo prisustvo adekvatnog partnera  i time imamo pun osećaj ljubavi. Problem nastaje kada želimo da postanemo svesni i krenemo da analiziramo kako bi razumeli to stanje.

Svi mi u životu jurimo i čeznemo manje ili više za idealnim partnerom. Ali, postavimo pitanje: Šta podrazumevamo pod tim idealno? Nemojmo smetnuti sa Uma da je projekcija idealnog ustvari vrlo često pogrešna projekcija našeg uma. Projekcija Uma će biti onakva kako se našem koristoljubivom Umu čini da je naj logičnije i korisnije. Ako posmatramo sliku idealnog partnera sa nekog globalnog nivoa moći ćemo da stvorimo vidjenje oko kog ćemo se u principu složiti skoro sasvim, jer manje više je to gledište globalnog zajedničkog nivoa svesti. Ako uzmemo u obzir one koji su na drugačijem nivuou svesti videćemo da je i njihova slika o idealnom drugačija. Ako pridružimo tu i one koji su pripadnici drugih kultura možemo da zakljucimo da je predstava o idealnom partneru krajnje relativna. To nas može dovesti do zaključka da univerzalno, a idealno ne postoji.

CEO TEKST NA

pretraga sajta

izdvajamo

besplatno na sajtu

BESPLATNO OPŠIRNIJE

KALENDAR DOGAĐAJA

BEOGRAD, NOVI SAD...

oglašavanje seminara, predavanja, tribina, radionica.

Kako postaviti dogadjaj na kalendar?

POLEMIKA NA TEME SAJTA
VIRTUELNE PROMOCIJE

uputstvo za pristup

za ULAZ klikni na sliku

povremeno je potrebna šifra: sokak