Put Srca je zapravo put praznog Uma

Sveti hrišćanski oci su govorili:"U Boga se veruje i srcem i umom. „Blago tebi kada ti Um u srcu počiva!” Sjedinjenje uma sa srcem, jeste sjedinjenje duhovnih pomisli uma sa duhovnim osećanjima srca.

Ali, kako usresrediti Um u Srcu, i kako ispravno razumeti ovu konstataciju? Srcu se veruje ili ne, ali Umom se nesto može ispravno razumeti, ili ne razumeti. Svaki duhovni sistem mora da se ozbiljno bavi ovom problematikom, jer ona zadire u samu srž načina funkcionisanja svakog od nas. Na žalost postoje ogromne i ne premostive razlike u shvatanjima i značaju Srca i Uma. Tako iz nekih dominatnih duhovnih tradicija Istoka  dolaze vekovne zablude o shvatanju značaja postojanja dva puta Uma i Srca. DETALJNIJE NA

pretraga sajta

izdvajamo

besplatno na sajtu

BESPLATNO OPŠIRNIJE

KALENDAR DOGAĐAJA

BEOGRAD, NOVI SAD...

oglašavanje seminara, predavanja, tribina, radionica.

Kako postaviti dogadjaj na kalendar?

POLEMIKA NA TEME SAJTA
VIRTUELNE PROMOCIJE

uputstvo za pristup

za ULAZ klikni na sliku

povremeno je potrebna šifra: sokak