Energetska Psihologija - Meridijanske Terapije

Nova paradigma. Drugačiji pristup. Uzburkani duhovi.

 

Zamislite terapeuta koji je u stanju da vam za jednu ili nekoliko terapijskih seansi potpuno ukloni fobije, traume, depresiju, anksioznost, alergije, zavisnost od hrane, alkohola ili pušenja, hronične bolove, astmu ili mnogo što šta drugo sa liste mogućih problema koji vas mogu zadesiti.

 

Zamislite dalje da on koristi terapeutski sistem koji predstavlja plodan spoj zapadne psihologije, kineske tradicionalne medicine, bioenergije i kvantne fizike i da je takav da bilo koja osoba, uključujući profesionalce iz oblasti psihoterapije ali i one koji to uopšte nisu, može relativno lako da ovlada njegovom upotrebom za potrebe samo-pomoći ili bazične pomoći drugima.

 

"Suviše dobro da bi bilo iole realnije od pukog zamišljanja", reći će bezmalo svako posle čitanja gornjih redova. Reakcija autora ovog teksta bila je upravo takva kada se prvi put susreo na Internetu sa web stranicama koje su opisivale Meridijanske terapije.

 

Sada, posle desetogodišnjeg praktičnog iskustva u primeni metoda na sebi i drugima, posle velikog uzorka ljudi sa najrazličitijim problemima, ostajem još uvek svakodnevno zapanjen efikasnošću  i lakoćom nestajanja problema koji se sa stanovišta oficijalne psihologije i delom medicine, tretiraju kao tvrdokorni, izlečivi do određenog stepena ili potpuno neizlečivi.

 

Da li govorimo o leku za sve bolesti – panakeji? Naravno da ne. Da li govorimo o apsolutnoj efikasnosti Meridijanskih terapija kod navedenih tegoba? Takođe ne. Ali govorimo o neverovatnih 80% uspešnosti u proseku, s tim da se kod nekih tegoba kao što su fobija, trauma ili alergije ovaj procenat penje i do svih 98%! U čemu je tajna? Hajde da krenemo od početka...

 

Priča o onome što danas objedinjeno zovemo Meridijanskim terapijama, počela je pre oko 26 godina sa kliničkim psihologom Rodžerom Kalahanom (Roger Callahan, MD, PhD). Budući da je bio nezadovoljan efikasnošću oficijelnih psihoterapija koje je u svojoj praksi primenjivao, Kalahan se zainteresovao za radove nekoliko osoba koje su sa uspehom primenjivale znanja tradicionalne kineske medicine u tretiranju svojih pacijenata. Pre svih to su bili Džordž Gudhart (George Goodheart), osnivač Primenjene Kineziologije i psihijatar Džon Dajmond (John Diamond MD, PhD). Svi su oni bili na tragu saznanju da energetski sistem čovečijeg tela (koji je u akupunkturi predstavljen protokom Ki ili Chi energije kroz mrežu od 12 + 2 meridijana) pohranjuje u sebi informaciju o poremećaju ali i potpuni ključ, kod, odnosno algoritam za njegovo razrešenje.

 

Toga ključnog dana za proboj u novu terapeutsku paradigmu u psihologiji, pre oko 26 godina, Kalahan je odlučio da sa svojom pacijentkinjom Mary pokuša alternativni pristup koji se sastojao u stimulaciji tačaka korespondirajućeg akupunkturnog meridijana dok je instruirao svog klijenta da intenzivno "misli na svoj problem".  A Mary je bila Kalahanov višegodišnji pacijent koji je patio od teškog oblika fobije od vode koji je išao dotle da je nesrećna žena osećala intenzivan strah čak i dok je bila u kontaktu sa vodom na benigne, svakodnevne načine. Sam Kalahan otvoreno priznaje da joj za nekoliko godina rada oficijelnim metodima koje klasična psihologija primenjuje na fobije nije mnogo pomogao. Onda se dogodilo čudo koje je zaprepastilo i Mary ali i Kalahana. Posle tri minuta primene metoda "hajde da probamo nešto novo" na njenu fobiju, Mary je skočila iz fotelje i uputila se ka bazenu koji je bio u dvorištu ordinacije. Sela je na ivicu bazena, nagla se nad vodu i počela da se brčka. "Koliko godina mi je ovo nedostajalo" rekla je šokiranom doktoru. "Šta je sa tvojim strahom?" upitao je Kalahan. "Nemam nikakav strah, samo mi je žao što ne umem da plivam"(!).

 

Rodžer Kalahan je u tom trenutku znao da je napravljen proboj u terapijskoj praksi koji će imati dalekosežne posledice. I bio je potpuno u pravu. Odmah se bacio na istraživanje novog pristupa, sistematizaciju znanja i uskoro je zaštitio pod svojim imenom "Kalahanove Tehnike" (The Callhan Techniques) a potom i mnogo značajniju i poznatiju "Terapiju Misaonog Polja", (Thought Field Therapy), skraćeno TFT.

 

Za njim sledili su i drugi istraživači, pre svih psihijatar Fred Galo (Fred P. Gallo, PhD) i inženjer sa Stenforda Gari Krejg (Gary Craig) sa svojim sistemima. Tako nastaju Energetska Psihologija i Tehnike Emocionalne Slobode (Emotional Freedom Techniques), skraćeno EFT. Potonji (G. Krejg) je učinio nekoliko veoma važnih stvari: prvo, postao je izuzetno uspešan terapeut a da nije po obrazovanju psiholog ili psihijatar. Drugo, sintetisao je sva moguća teoretska i praktična znanja iz ove oblasti koja su mu bila dostupna u kongruentan sistem koji je bio jednostavan, veoma efikasan i dostupan svima. Sa posvećenošću čoveka koji želi da svet oslobodi od patnje, Krejg se baca na posao širenja svojih tehnika (EFT) među najširom populacijom. Izuzetno je pomogao hiljadama ljudi a njegova web strana je verovatno najposećenija i najinformativnija iz ove oblasti. Procenjuje se da danas oko 100.000 ljudi ume da primenjuje EFT, a među njima ima nekoliko hiljada lekara, psihijatara i psihologa.

 

Svakako treba pomenuti i Tapas Fleming (Elizabeth Tapas Flemming), akupunkturologa koja je stvorila najuspešniji sistem za lečenje alergija danas poznat – TAT ili Tapas Acupressure Techniques čiji je procenat uspeha neverovatnih 98%! Kao i kod drugih sistema, i TAT je takođe primenjliv na veliki broj drugih poremećaja.

 

Da se ukratko osvrnemo na deo zaista obimne liste terapijskih indikacija na koje se primenjuju metodi Energetske Psihologije sa gore navedenim procentima uspešnosti:

 

 • Lakše bolesti zavisnosti (hrana, cigarete, alkohol)
 • Poremećaj opšte anksioznosti – GAD (Generalized Anxiety Disorder)
 • Bes
 • Hronična nespretnost, sindrom osoba za koje kažemo da imaju "dve leve ruke ili noge"
 • Kompleksna anksioznost
 • Panični napadi
 • Agorafobija
 • Depresija
 • Sindrom hronične iscrpljenosti
 • Frustracije
 • Alergije
 • Prenaglašena ljubomora
 • Opsesije
 • Hronični fizički bolovi
 • Traume svih vrsta i težina
 • Post-traumatski stresni poremećaj (PTSD – Post-Traumatic Stress Disorder odn. Vijetnamski Sindrom)
 • Disleksija
 • Specifične i kompleksne fobije bez obzira na intenzitet fobije
 • Ostali strahovi
 • Redukcija opšteg stresa
 • Stid, osećanje niže vrednosti
 • Osećanje krivice
 • Veliki broj bolesti fizičkog tela (astma, visok krvni pritisak, srčani problemi, probavni problemi, problemi mišićno-koštanog sistema, hronični bolovi, hronična iscrpljenost i mnogi drugi)

 

U Americi, Kanadi i Evropi održavaju se svetske konferencije iz oblasti Meridijanskih terapija. Na njima su uzeli učešća poslenici raznih profila: psiholozi i psihijatri ali i akupunkturolozi, stručnjaci za masažu, bioenergetičari, Reiki majstori, i mnogi koji su od bivših pacijenata postali uspešni terapeuti. Registrovano je i nekoliko asocijacija od kojih je jedna svetsko udruženje pod nazivom "Touch the World" osnovano u Engleskoj. Organizacija koja ima najveću "specifičnu težinu" je verovatno "The Association For Meridian Energy Therapies", skraćeno TheAMT (http://theamt.com) čiji su članovi sve sami osnivači pojedinih pravaca, latica istog cveta – energetske psihologije: Rodžer Kalahan, Gari Krejg, Fred Galo, Tapas Fleming, Nahoma Klinton, Lari Nims i drugi.

 

Bazna teorijska postavka ovih tehnika u suštini inkorporira psihologiju, posebno kognitivnu, bioenergiju i bioenergetiku, i nauku o protoku Ki-ja odnosno Životne energije kroz Meridijane fizičkog tela. Ali je možda najveći doprinos postavljanju nove teorije u sadašnji radni okvir dala upravo avangardna fizika u radovima Dejvida Boma i Vijijema Tilera (David Bohm i William Tiller). Još od objavljivanja Ajnštajnove Teorire Relativiteta, ovaj Univerzum prestao je i "zvanično" da se ponaša onako skučeno i predvidljivo kako bi većina ljudi volela. Sviđalo se to nama ili ne, niti su prostor i vreme linearni, niti su materija i energija suštinski različiti. Svi smo mi, kaže današnja fizika, uronjeni u jedno veliko Jedinstveno Polje čiji smo nerazdvojivi deo, i poput holograma, u svakom od nas nalazi se umanjena celina Velikog Celog – Jedinstvenog Polja, Apsoluta, Boga. Upravo zbog ovih naučnih istina lagano smo u stanju da racionalno prihvatamo mogućnost postojanja energetskih isceljivanja (E=mc2), delovanja na daljinu, bioenergije i drugih pojava svrstavanih pod prefikse "para" i "meta".

 

Meridijanske Terapije potekle su među naučnicima i lekarima koji su imali hrabrosti da izađu iz mainstream-a svojih profesija, potencijalno neugrožavajućeg za njihovu reputaciju. Saveznika su neočekivano pronašli u fizici.

 

Na kraju krajeva, teorijski model i nije toliko bitan. Ono što je zaista važno je da je stvoreno široko polje terapija koje se neprestano razvijaju i usavršavaju i koje sa zavidnim statističkim pokazateljima već sada postižu svoj cilj: efikasno, bezbedno i bezbolno pomažu uklanjanju neželjenih psihičkih i fizičkih stanja. I ne zaboravite najbolju stvar: dostupne su svima.

 

 

autor teksta

© 2006-2009 Srđan Ristić

EFT Practitioner and Trainer

pretraga sajta

izdvajamo

besplatno na sajtu

BESPLATNO OPŠIRNIJE

KALENDAR DOGAĐAJA

BEOGRAD, NOVI SAD...

oglašavanje seminara, predavanja, tribina, radionica.

Kako postaviti dogadjaj na kalendar?

POLEMIKA NA TEME SAJTA
VIRTUELNE PROMOCIJE

uputstvo za pristup

za ULAZ klikni na sliku

povremeno je potrebna šifra: sokak