Međunarodna Paganska Federacija

 
oblast bavljenja:Paganizam, Wicca (Vika), Druidizam, Shamanizam, Drevni putevi - susreti, otvoreni grupni rituali, radionice, obuke, kursevi... detalji na FB.  

 Međunarodna Paganska Federacija

 

Paganska Federacija je stvorena 1971. godine u cilju širenja informisanosti o paganizmu i sprečavanja svih nesuglasica u vezi sa ovom temom. Paganska Federacija radi na tome da paganima obezbedi slobodu religijskog ispoljenja bez ikakvih ograničenja i zabrana.

 

Član 18 Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima:

 

„Svako ima pravo na slobodu mišljenja, savesti i veroispovesti; to pravo podrazumeva slobodu ostajanja pri svojoj ili usvajanja veroispovesti ili ubeđenja po svome izboru, kao i slobodu da pojedinačno ili u zajednici sa drugima, javno ili privatno, ispoljava svoje verovanje ili ubeđenje veroispovedanjem, obavljanjem obreda, pohađanjem službe i nastavom.“

 

Paganska Federacija se od samog početka bori kako bi paganizam bio prepoznat kao validan duhovni put, i kako bi paganima obezbedila pravo da praktikuju svoja ubeđenja bez straha od odmazde i osude od strane onih koji naša verovanja smatraju zlom, pretnjom ili ih omalovažavaju na neki sličan način. Paganska Federacija je kroz svoj rad postigla značajne uspehe na ovom polju. Paganizam je sada zvanično priznat. Paganska Federacija nastavlja sa radom, sama ili u saradnji sa drugim Paganskim organizacijama, u cilju podizanja svesti o Paganizmu kod lokalnih vlasti, javnosti uopšte, ali i kod pojedinaca. Paganska Federacija je do sada objavila više paketa informacija o paganizmu uopšte, organizacijama, kao i o različitim formama paganske prakse. Paganska Federacija podržava i pruža pomoć svim paganima, bili oni članovi ili ne. Ovo uključuje pravnu pomoć; na primer, u slučajevima starateljstva nad detetom, ukoliko je dovedena u pitanje veroispovest nekog od roditelja; ukoliko je neko podvrgnut nasilju zbog toga što je paganin, ili ako se tereti sudski, u vezi sa paganskim opredeljenjem, na bilo koji način. Paganska Federacija će nastaviti sa kampanjom kao i podrškom drugim kampanjama koje se bave pravom na veroispovest i slobodnu versku praksu svih pagana i paganskih zajednica i organizacija.

 

Članstvo u Međunarodnoj Paganskoj Federaciji – Srbija je otvoreno za sve pagane starije od 18 godina koji podržavaju naše principe i ciljeve. Sledbenici svih paganskih puteva su dobrodošli!

 

pretraga sajta

izdvajamo

besplatno na sajtu

BESPLATNO OPŠIRNIJE

KALENDAR DOGAĐAJA

BEOGRAD, NOVI SAD...

oglašavanje seminara, predavanja, tribina, radionica.

Kako postaviti dogadjaj na kalendar?

POLEMIKA NA TEME SAJTA
VIRTUELNE PROMOCIJE

uputstvo za pristup

za ULAZ klikni na sliku

povremeno je potrebna šifra: sokak