Coaching Aleksandar Todorović

 

oblast bavljenja:Coaching je partnerstvo između coacha and i pojedinca koje pomaže ostvarivanje rezultata, zasnovano na ciljevima pojedinca, bolje i efikasnije nago što bi to pojedinac sam uradio.  

 

 

kontakt:

Aleksandar Todorović Akrura, Life Coach

Gita Coaching

Šta je coaching?

 

Coaching je partnerstvo između coacha and i pojedinca koje pomaže ostvarivanje rezultata, zasnovano na ciljevima pojedinca, bolje i efikasnije nago što bi to pojedinac sam uradio.

 

Pojedinac bira fokus razgovora, dok coach sluša, daje komentare, postavlja pitanja i daje ideje i principe koji

pomažu u otkrivanju novih mogućnosti, novih potencijala i novih akcija.

 

Coaching je proces saradnje u kome klijent sam pronalazi odgovore uz pomoć coachevih pitanja. Kroz proces coachinga postiže se jasnoća koja će podstaknuti i omogućiti dinamičnu akciju.

Coach je istreniran da sluša, posmatra i da prilagodi svoj pristup potrebama klijenta. On vešto iz klijenta izvlaci rešenja i strategije; on veruje da je klijent prirodno kreativan, dovitljiv i pun ideja.

Coaching podrazumeva da nije odgovornost coacha da 'popravi' klijenta. Klijent je najbolji ekpert za svoj život i veština coacha, i njegova uloga, je da mu omogući da dođe do sopstvenih rešenja. To ne znači da coach ne doprinosi ništa njihovom odnosu – on ima znanje zasnovano na teoriji, metodima, vežbama i pitanjima koji pomažu osobi da ide napred. Ipak, sposobnosti coacha se temelje na procesima, a ne na rešenjima.

U suštini, coaching ima dva glavna aspekta. Prvi je da se fokusira na akciju, što znači da pomaže pojedincu da izvršava zadatke najbolje što može. Drugi je da stavlja pojedinca u centar, što znači se klijentovi uvidi i spoznaje cene kao važni.

Coaching je:

- Proces rada sa klijentom i za klijenta a na proces rada na njemu.

- Ravnopravno partnerstvo uzajamnog poverenja između coacha i klijenta.

- Razgovor, a ne savetovanje, disciplinovanje ili terapija.

- Zasnovan na odgovornosti klijenta.

- Fokusiran na rezultate.

- Vremenski ograničen proces.

- Sastavljen od diskusija s pojedincem ili grupama/timovima – licem u lice ili preko telefona, a može se pomoći i Internet komunikacijom.

- Focusiran na poboljšanje rezultata ili individualnih sposobnosti i veština.

- Zasnovan na verovanju da su klijenti samosvesni i da im nije potrebna klinička intervencija.

- Fokusiran na sadašnje i buduće rezultate ili ponašanje, a ne na prošlost.

- Veština.

 

Aleksandar Todorović Akrura, Life Coach

Gita Coaching

pretraga sajta

izdvajamo

besplatno na sajtu

BESPLATNO OPŠIRNIJE

KALENDAR DOGAĐAJA

BEOGRAD, NOVI SAD...

oglašavanje seminara, predavanja, tribina, radionica.

Kako postaviti dogadjaj na kalendar?

POLEMIKA NA TEME SAJTA
VIRTUELNE PROMOCIJE

uputstvo za pristup

za ULAZ klikni na sliku

povremeno je potrebna šifra: sokak