ASERTIVNI TRENING - TRENING VEŠTINA KOMUNIKACIJE I SAMOPOUZDANJA

Print

IZDVAJAMO - OBAVEŠTENJE


TRENING VEŠTINA KOMUNIKACIJE I SAMOPOUZDANJA

 

ASERTIVNI TRENING

 • razvijanje komunikacijskih i socijalnih veština

 • jačanje samopoštovanja i samopouzdanja

 • tehnike izbegavanja manipulacije u komunikaciji

 • razvijanje sposobnosti za asertivno ponašanje u konfliktnim situacijama

 • tehnike upućivanja i primanja kritike i pohvala

 • prihvatanje svojih asertivnih prava i asertivnih prava drugih ljudi

 • otklanjanje ideja, misli i uverenja koja ometaju ili sprečavaju asertivno ponašanje

 • redukovanje pasivnog i agresivnog ponašanja u korist asertivnog

 • redukovanje anksioznosti, stresa, socijalne stidljivosti, treme, problema pri javnom izlaganju, besa…

 • upravljanje emocijama

 • razvijanje veće osetljivosti i razumevanja za druge ljude

 • razvoj samoodgovornosti, rad na sebi i sopstvenom razvoju

Više o treningu na psihorelaks.com

 

Kome je namenjen

Trening je namenjen svim ljudima, uključujući stručnjake i studente, a koji su stariji od 18 godina. Svi koji žele da poboljšaju svoje komunikacijske veštine kako u privatnom tako i u poslovnom okruženju, socijalno stidljivi, oni koji su skloni odlaganju ciljeva, koji imaju tremu prilikom javnih nastupa, oni koji žele da nauče kako da upravljaju svojim emocijama.

 

Asertivno komuniciranje pomaže čoveku da bude produktivniji u zauzimanju za sebe i da razvije kvalitetne odnose s drugim ljudima. Asertacija je oblik komunikacije sa drugom osobom gde je cilj izražavanje sebe, svojih želja, ostvarivanje jednakosti po pitanju poštovanja, ostvarivanje fer-pleja i svojih ciljeva. “Asertivni ljudi” češće od drugih dobijaju ono što žele, poštuju sami sebe i svoju energiju, znaju da se kontrolišu, znaju kako da saniraju stres, veruju u mogućnost razrešenja konflikta i snalaze se u konfliktu, ne boje se da iskazuju svoje neslaganje, imaju više poverenja u sebe i u druge i pozivaju na međusobno poštovanje, čak i u konfliktu.

 

Asertivni trening (AT) je grupa različitih tehnika kojima je zajednički cilj jačanje asertivnosti, tj. onoga što je Lazarus 1971. godine nazvao “emocionalna sloboda”. AT je polu-strukturisana procedura koju odlikuje naglašavanje značaja sticanja i razvoja asertivnih veština kroz praksu.

 

Osnovna pozitivna promena vezana za asertivno ponašanje je što se putem njega pojačava samopoštovanje koje je samousmereno (nije direktno vezano za druge ljude). Asertivno ponašanje, za razliku od agresivnog, pojačava kontrolu nad sobom u odnosu na kontrolu nad drugima. Ono vodi efikasnijem zadovoljavanju želja i ostvarivanju ciljeva, boljoj interakciji sa drugim ljudima kroz poštovanje njihovih asertivnih prava i razvijanje odgovornosti za svoje postupke. Brojna istraživanja govore u prilog postizanju ovih promena. Demplewolff je (1974) pokazao da se self-koncept značajno menja kod članova grupe koji su prošli asertivni trening.

 

Metod rada

Susreti su organizovani po radioničarskim principima, a metod rada je kombinovan: predavanja, diskusije, igranje uloga, rad u grupama, analize događaja, demonstracije, prezentacije, upitnici, roll play, simulacija, međusobnu razmena iskustava i sl. Naglasak u radu je stavljen na uvežbavanja veština i na iskustvenom učenju. U radu se poštuje čuvanje tajnosti podataka lične prirode učesnika.

Teme: razlike između pasivnog, agresivnog i asertivnog ponašanja, kako na nivou ponašanja, tako i na planu emocija i uverenja, ciljeva i motiva; Otkrivanje šta se asertivnim ponašanjem može ostvariti, a šta ne i zabluda o asertivnosti; Asertivna prava u komunikaciji; Model ABC, kojim se uočava razlika u uverenjima, a samim tim dolazi i do promene u ponašanju i emocijama; Učenje o emocijama i razvoj emocionalne pismenosti; Tipovi asertivnog odgovora; Šta sve spada u manipulaciju? Tehnike izbegavanja manipulacije; Asertivno upućivanje i prihvatanje kritike; Šta je konflikt i kako ga konstruktivno rešiti?; Asertivno upućivanje i prihvatanje pohvala; Trougao pobednika / gubitnika – najčešće psihološke igre u komunikaciji.

 

Ukupno trajanje treninga je 16 sati. Broj učesnika je ograničen na 12 polaznika a učesnici se ne menjaju tokom treninga.

Učesnici dobijaju radni materijal, a po završetku treninga i sertifikat, sa naznačenim brojem pređenih sati.

 

Beogradnedeljom 20.1., 27.1., 3.2. i 10.2.2019, 11:30 do 15:30 casova. Lokacija održavanje je centar Beograda

 

Novi Sad – Prva grupa će biti subotom 19. i 26. 1., 2 susreta, od 11 do 19 časova. Lokacija održavanja je ili centar ili Liman 4.

 

Druga grupa kreće 4.2. ponedeljkom od 18 časova. Ova grupa radi 5 susreta, jednom nedeljno, uvek ponedeljkom, po 3 sata

 

Skype – Prva grupa kreće 18.1., petkom, 8 susreta, od 19 do 21 čas.

 

Cena kurseve iz asertivnosto koji kreću tokom januara su sa popustom i iznose 6.000 dinara za ceo kurs.

Prijave (ime i prezime, zanimanje i broj telefona) slati na mejl psihorelaks@gmail.com.

Kontakt: 063487870tekst pripremila.S.
OPŠTE INFORMACIJE:

Vama važnu informaciju možemo proslediti članovima liste.

"NOVO" UŽIVO VIDEO PREZENTACIJE

besplatno webinari

besplatno za predavače i neograničen broj prisutnih. DETALJNO

NA SAJTU kalendar događaja za Beograd, Novi Sad...

DODAJTE I VI BESPLATNO VAMA ZNAČAJAN DOGADJAJ
Sve je godinama uvek besplatno, oglašavanje seminara, predavanja, tribina, radionica i svega što je tematika sajta Sokaka Ezoterije
IZDVAJAMO

KONTAKT SA NAMA:

IZDVAJAMO
ODJAVLJIVANJE SA E-MAIL LISTE
Ako ne želite da više da primate vesti sa liste posaljite E-Mail na adresu sokakezoterije@gmail.com ili koristite automatsko odjavljivanje CLICK NA

Članovi Mail liste se svojevoljno prijavljuju na listu i u svakom trenutku se mogu odjaviti sa iste.

NAPOMENA: Sokak Ezoterije neće koristiti E-mail adrese članova liste u druge svrhe, davati ih trećim licima niti ih zloupotrebljavati na neki drugi način.