Radionice Sala Rakelija Radionice Sala Rakelija Dvodnevna radionica - Tajne besmrtnosti - Beograd, 14. i 15. mart 2020.

Print

IZDVAJAMO - OBAVEŠTENJE


 

 

Radionice Sala Rakelija

Dvodnevna radionica - Tajne besmrtnosti -

 

Beograd, 14. i 15. mart 2020.

 

1. dan – Sekvence smrti - Prvog dana ćemo se baviti detaljima koji su neophodni da bismo dostigli ono što se naziva „Fontana mladosti.“ To je polazna tačka na putu koji se fokusira na mnogo više od produžavanja života i održavanja zdravlja fizičkog tela. Objasnićemo kako i zašto telo stari i šta možemo da uradimo da usporimo i zaustavimo proces starenja.

Ovo telo je hram živog Boga. Kreator je arhitekt i dizajner. Zajedno ćemo raditi na obnovljanju nacrta/plana besmrtnosti koji vodi ka zdravom i mladom telu onoliko dugo koliko želimo da ostanemo ovde na Zemlji.

 

2. dan – Regeneracija - Drugog dana ćemo se fokusirati naregeneraciju fizičkog tela tako što ćemo učiti kako da se direktno povežemo sa kosmičkim tokom životne sile (pranom) koji revitalizuje i reprogramira ćelije tela. Objasnićemo kako zameniti sekvencu smrti uprogramiranu u DNK sa centropijom koja je suprotna od entropije.

Otvorićemo se da primimo kosmička zračenja koja hrane i održavaju telo, što vodi ka bretarijanizmu (življenje bez hrane i vode) i čak ka sposobnosti da se živi bez kiseonika.

Ova dvodnevna radionica je zasnovana na nauci i na mudrosti velikih jogija i učitelja. To je iskustveni događaj koji uključuje meditacije, kanalisanja, metode i praktične tehnike rada koje vode ka reprogramiranju DNK sekvence smrti, transcendiranju smrti, ubrzanju procesa uzdizanja i razvijanja kristalnog svetlosnog tela.

 

Radionica – Tajne besmrtnostiće se održati 14. i 15. marta u hotelu Elegance, Beograd, Zrenjaninski put 98a, i trajaće od 10 do 18 časova (oba dana). Autobusi 95 i 96 staju neposredno pored hotela. Više o hotelu i lokaciji možete saznati ovde  http://www.hotelelegance.rs/kontakt.html.

  

Cena za učešće u radionici za rane uplate do 8. marta je 18000 dinara, a 21600 dinara nakon tog datuma.

 

Za dodatne informacije o radionici obratite se na email spirithom@gmail.com ili na telefon: 062/152 7682

  

 

Obuka za tehniku Isceljivanje vremenskih linija

-Timeline Healing - nivo 1

Beograd, 16, 17, 19. i 20. mart 2020.

(od 18h do 22h)

Isceljivanje vremenskih linija je moćna terapeutska tehnika namenjena ljudima koji žele da ozbiljnije rade na sebi ili se već bave nekom terapeutskom praksom. Pokazala se kao odlično oruđe za rad sa problemima čiji nam uzroci nisu poznati, a potiču iz ranog detinjstva ili prethodnih života. Sadrži u sebi elemente vođene meditacije, regresije u prošle živote, tehnike vraćanja duševnih fragmenata, neke aspekte preramljivanja, ali je i mnogo više od toga. Pomoću ove tehnike ne samo da možete postati svesni vaših prošlih života već možete aktivno isceliti vaše specifično prošlo ja što se odražava i na vaše ja u sadašnjosti.

Tehnika Isceljivanja vremenskih linija je sveobuhvatna metoda koja dovodi do isceljenja na svih sedam nivoa postojanja: fizički, emocionalni, mentalni, astralni, eterični, uzročni i duševni nivo.

Ova tehnika je veoma efikasna i u procesu kreiranja. Moguće je povezati se sa svojim uspešnim prošlim ja i iskoristiti njegovu energiju i polet za efikasno kreiranje u sadašnjosti. Isto tako, moguće je povezati se sa svojim budućim ja na željenoj vremenskoj liniji koje je već dostiglo ono što želimo da dostignemo u budućnosti i od njega dobiti savete za važne odluke koje moramo doneti sada.

Da bi neko učestvovao u ovom kursu dovoljno je da ima razvijenu intuiciju. Posedovanje terapeutskog iskustva je plus, ali nije neophodno. 

Cena ovog kursa je 24000 dinara.Na kraju kursa učesnicima će biti uručeni sertifikati. Broj učesnika je ograničen. Mesto održavanja ćemo blagovremeno objaviti.

 

 

Obuka za tehniku Isceljivanje vremenskih linija

-Timeline Healing - nivo 2

Beograd, 21 i 22. mart 2020.

 

Preduslov za obuku na nivou 2 jeste završen kurs 1. nivoa Isceljivanja vremenskih linija.

Napredna tehnika isceljivanja vremenskih linija je kurs dizajniran da vam da dodatne informacije i raznovrsnost u odnosu na nivo 1. Ovaj kurs se sastoji od intenzivnih instrukcija i meditacija. Kurs se održava 21. i 22. marta u trajanju od 10 do 18 h oba dana.

Nivo 2 se nadograđuje na nivo 1 i obuhvata:

 

1. Još detalja o principu nelokalnosti kvantne fizike

 a. možete ići bilo gde u vremenu i prostoru i menjati vremenske linije

 b. u bilo kom trenutku linearnog vremena možete imati samo jednu dominantnu vremensku liniju ( paradoks dede) – vreme u stanju čestice

c. u bilo kom trenutku neliniearnog vremena možete imati višestruke dominantne vremenske linije – vreme u stanju talasa

d. fizika mogućih i verovatnih stvarnosti – princip nesigurnosti

 

2. istraživanje vaših prošlih, sadašnjih, budućih i paralelnih stvarnosti – prolazak kroz tapiseriju vreme/prostor (uz dodatnu meditaciju)

3. isceljivanje trećih osoba – problem dozvole i slobodne volje

a. isceljivanje članova porodice i prijatelja iz ovog života (meditacija)

- duše koje su žive sada

- duše koje više nisu među živima

b. isceljivanje osoba iz prošlih života (meditacija)

c. isceljivanje istorijskih događaja na planeti (meditacija)

d. isceljivanje budućih vremenskih linija u kolektivnoj svesnosti (meditacija)

 

 

4. genetsko isceljivanje i isceljivanje predaka

a. isceljivanje ljudi iz vaše genetske linije/ predaka u realnom vremenu (meditacija)

b. uklanjanje genetskih otisaka i otisaka predaka koji se nalaze u vama (meditacija)

 

5. uklanjanje otisaka i implanta (vojnih, vanzemaljskih, eteričnih, astralnih, zaostalih iz ranijih inkarnacija) (meditacija)

6. kombinovanje isceljivanja vremenskih linija sa drugim oblicima isceljivanja

a. kombinovanje sa procesom opraštanja i otpuštanjem karme

b. kombinovanje sa isceljivanjem rukama

c. uzemljivanje i isceljivanje aure i čakri

 

7. primena obrnutog isceljivanja vremenskih linija

a. preuzimanje mudrosti iz prošlih života

b. preuzimanje znanja iz ovog života (dobijanje potrebnih odgovora za ispite, prisećanje raznih detalja, itd. ) (meditacija)

c. mentalna projekcija kroz vreme i prostor ( preuzimanje mudrosti od učitelja iz ranije istorije ili iz budućnosti) (meditacija)

 

8. kako raditi sa teškim klijentima

 

Cena ovog kursa je 24000 dinara.Na kraju kursa učesnicima će biti uručeni sertifikati. Broj učesnika je ograničen. Mesto održavanja ćemo blagovremeno objaviti.

  

Obuka za tehniku Isceljivanje vremenskih linija

-Timeline Healing - nivo 3 

Beograd, 28 i 29. mart 2020.

 

 

Nivo 3 se nastavlja na nivo 2, nadograđuje ga, produbljuje i uvodi nove elemente i oblike isceljivanja. Nivoi 1 i 2 su preduslov za nivo 3.

Teme koje se rade na nivou 3:

1. Brze seanse (rad u parovima tokom obuke)

Praktikovanje skraćenih oblika Isceljivanja vremenskih linija. Zamislite da se samo na nekoliko minuta vraćate unazad u neko neprijatno osećanje ili misao. Tokom meditacije prva osoba vežba, a onda se menjaju uloge i pomaže drugoj osobi da uradi to isto. Na kraju se radi brzo i kratko isceljivanje trećih osoba.

2. Rad sa Višim ja (prizivanje, vizualizacija, stapanje meditativnog svetlosnog tela sa Višim ja).

Prepoznavanje razlike između nižeg ja i Višeg ja. Meditacija – vraćanje unazad u vreme kada je niže ja bilo dominantno i u vreme kada je Više ja bilo dominantno. Praktikovanje prizivanja Višeg ja. Praktikovanje tehnike - “Šta bi Više ja uradilo u ovoj situaciji?” Više o preklapanjima. Preklapanje Višeg ja preko fizičkog tela i šest nižih tela. Stapanje Višeg ja i meditativnog svetlosnog tela i njihov zajednički rad tokom isceljivanja.

 3. Vraćanje unazad u vreme kada je niže ja tražilo pomoć od Višeg ja

Meditacija – sećate se vremena kada ste tražili pomoć od Višeg ja. Zatim koristite stapanje Višeg ja i meditativnog svetlosnog tela, vraćate se nazad, odgovarate na zahtev za pomoć i radite Isceljivanje vremenskih linija na tu situaciju. Nakon toga radite u parovima i pomažete klijentu da to uradi. Na kraju, radite sa partnerom i vidite da li to možete da uradite za treću osobu.

4. Isceljivanje situacija između života, između inkarnacija

Vraćanje u intervale između života i isceljivanje fragmentisanog ja (diskarniranog entiteta ili duhovnog ja) koje postoji između utelovljenja. Pomaganje duhu da prikupi duševne fragmente koji su mu neophodni da bi krenuo u sledeću inkarnaciju ili se uzdigao u više duhovne oblasti.

5. Detaljnije o teškim klijentima – rad u parovima

Počinjemo sa grupnom meditacijom. Zamislite razne scenarije sa teškim klijentima. Sal će davati primere. Zatim vizualizirate da se vraćate nazad i pomažete klijentu u svakom primeru. Nakon toga radite u parovima i vraćate se unazad u vreme klijentove prošlosti koja je bila teška. Na kraju se vraćate u teško vreme iz života neke treće osobe i radite isceljivanje.

 6. Grupna terapija

Neko od polaznika prezentuje težak scenario ili traumu iz svog života, a zatim iz života neke treće osobe. Nakon toga svi učesnici rade Isceljivanje vremenskih linija za tog polaznika i za treću osobu.

7. Spajanje energetskog isceljivanja i Isceljivanja vremenskih linija

Zamislite da se vraćate nazad u neku traumu iz vašeg života. Odredite oblast u vašem telu gde je ta trauma locirana. Radite vežbe dubokog disanja da otpustite tu traumu. Usmeravate zlatnu svetlost u tu oblast. Radite u paru i praktikujete sa klijentom. Radite ovo i za treću osobu.

8. Više o genetskom isceljivanju i isceljivanju predaka (spajanje Višeg ja klijenta sa Višim ja pretka)

Praktikujete isceljivanje vaših predaka ali zamišljate stapanje vašeg meditativnog tela i Višeg ja koje radi isceljivanje. Tražite od Višeg ja da vas vrati u vreme kada je predak tražio isceljivanje (od Boga ili anđela). Kombinovanje sa energetskim tehnikama isceljivanja. Rad u parovima sa klijentovim precima. Rad na isceljivanju predaka trećih osoba.

9. Više o isceljivanju trećih osoba – Arhetipovi

 

Ispitivanje odnosa između arhetipova (karaktera) koji su uključeni u isceljivanju trećih osoba. Uspostavljanje komunukacije i saradnje između arhetipova.

 

10. Više o isceljivanju trećih lica – Razgovor sa višim ja trećeg lica

 

U grupnoj meditaciji zamislite da razgovarate sa Višim ja nekoga od vaših predaka. Stapate vaše meditativno svetlosno telo sa vašim Višim ja i komunicirate sa stopljenim Višim ja tog pretka. Zatim radite u parovima i isto to radite i sa klijentom. Na kraju, zamislite da Više ja trećeg lica iz sadašnjosti komunicira sa Višim ja pretka tog trećeg lica.

 11. Pristup psihičkim sposobnostima kroz vreme

 Vraćanje u prošlost u vreme kada ste imali razvijene psihičke sposobnosti. Odlazak u budućnost u vreme kada su vaše psihičke sposobnosti ponovo razvijene. Rad u parovima sa partnerom i odlazak u vreme u nekom prošlom životu kada je partner imao ove osobine razvijene i međusobno praktikovanje ovih tehnika.

 12. Pristup Višem ja kroz vreme

 Odlazak u prošlost ili u budućnost u vreme kada je vaša povezanost sa Višim ja bila jaka. Tražite od vašeg Višeg ja iz tog perioda da komuniciara sa vašim Višim ja sada. Tražite od Višeg ja da preklopi to iskustvo preko vašeg sadašnjeg ja.

 13. Pristup vašem isceliteljskom ja kroz vreme

Odlazak u prošlost ili u budućnost u vreme kada ste bili moćan iscelitelj. Daunloadovanje tehnika isceljivanja koje ste koristili tokom tog vremenskog perioda. Tražite od vašeg prošlog ili budućeg ja da ode do nekoga kome je potrebno isceljivanje – isceljivanje druge i treće osobe.

 

Cena ovog kursa je 24000 dinara.Na kraju kursa učesnicima će biti uručeni sertifikati. Broj učesnika je ograničen. Mesto održavanja ćemo blagovremeno objaviti.

 

Knjige Sala Rakelija

 

 

Više informacija o knjigama Sala Rakelija možete pročitati ovde: http://esotheria.com/autor/sal-rachele/

 

Sal Rakeli je učitelj, iscelitelj, mistik i sveštenik sa preko 40 godina iskustva u pokretu za razvoj ljudskih potencijala. Autor je knjiga “Misterije vremena” (The Mystery of Time), “Prava istorija Zemlje” (The Real History of the Earth), “Integracija duše” (Soul Integration), “Zemlja se budi: proročanstva 2012 – 2030” (Earth Awakens: Prophecy 2012 – 2030), “Zemljine promene i 2012: poruke od utemeljitelja” (Earth Changes and 2012: Messages From the Founders) i “Život na ivici dimezija” (Life On the Cutting Edge). Produkovao je brojne e-knjige, članke i kanalisane poruke od prosvetljenih vanzemaljaca, anđela i uzdignutih učitelja. On je suosnivač Sananda škole misterija, onlajn dopisnog kursa koji vodi Gospodin Sananda, nad duša Isusa Hrista.

Sal održava brojne radionice i seminare širom sveta na temu isceljenja i uzdizanja. Njegova “Timeline Healing” tehnika isceljivanja vremenskih linija je jedinstveni oblik terapije koji omogućuje dušama da iscele traume iz ranog detinjstva i prošlih života. Sal je takođe vešt pijanista i izdao je nekoliko snimaka originalne meditativne muzike. Više informacija o njegovom radu možete naći na internet stranici www.salrachele.comtekst pripremila:v.g.
OPŠTE INFORMACIJE:

Vama važnu informaciju možemo proslediti članovima liste.

"NOVO" UŽIVO VIDEO PREZENTACIJE

besplatno webinari

besplatno za predavače i neograničen broj prisutnih. DETALJNO

NA SAJTU kalendar događaja za Beograd, Novi Sad...

DODAJTE I VI BESPLATNO VAMA ZNAČAJAN DOGADJAJ
Sve je godinama uvek besplatno, oglašavanje seminara, predavanja, tribina, radionica i svega što je tematika sajta Sokaka Ezoterije
IZDVAJAMO

KONTAKT SA NAMA:

IZDVAJAMO
ODJAVLJIVANJE SA E-MAIL LISTE
Ako ne želite da više da primate vesti sa liste posaljite E-Mail na adresu sokakezoterije@gmail.com ili koristite automatsko odjavljivanje CLICK NA

Članovi Mail liste se svojevoljno prijavljuju na listu i u svakom trenutku se mogu odjaviti sa iste.

NAPOMENA: Sokak Ezoterije neće koristiti E-mail adrese članova liste u druge svrhe, davati ih trećim licima niti ih zloupotrebljavati na neki drugi način.