EZOTERISKI ALATI

 


 

 

Kao što sam već naveo svaki narod, svaka civilizacija, pa čak u pojedinim slučajevima i svaka grupa je imala svoj specifični alat za magiske radnje. Alati nisu ništa drugo do pomoćna sredsva za vidjenje onostranog, nesvesnog sadržaja, koje je uvek tu negde ispred nas skriveno našim ličnim predrasudama i planovima egoizma. Oduvek su samim alatima pripisivane glavne zasluge i mistična svojstva. Ali pravi pokretač jednog ezoteriskog čina je onaj koji koristi alat.

 

 

 

 

 

 

 

KRISTALNA KUGLA je najsavršeniji oblik među oblicima i nešto najsavršenije što je čovjek uopšte napravio. Od davnina joj je pridao čarobna svojstva i magijske sposobnosti. Tako se kugla kao magijski instrument koristi od pradavnih vremena i u svim kulturama. Ako je još kristalna, onda potencijal njezinih moći raste srazmjerno čistoći kristala od kojeg je napravljena.

 

Kristal sam po sebi simbolizira prozirnost, čistoću i jasnoću uvida. Svjetlost koja prolazi kroz kristal je simbol spoznaje, znanja koje nema uporište u trenutnoj objektivnoj stvarnosti. Kristali se ponekad nazivaju kamenje svjetlosti, a neki narodi ih nazivaju kamenje pobjede. U ezoterijskim tradicijama su nazivani suze zemlje. Uz sve ove atribute postaje jasnije zašto je kristalna kugla vrlo rano postala instrument vidovitosti. Koristila se i koristi se u svim krajevima svijeta, pri tome nije važno da li je od gorskog kristala, kremena, opsidijana, diorita ili običnog stakla. Dakle, ona je spoj svojstava kristalne strukture materijala i savršenog oblika kugle i samim tim nositelj dubljeg simbolizma.

 

Simbolizam kugle potiče od simbolike tačke i simbolike kruga. Po nekima je kugla praiskonski oblik, zato u divinaciji predstavlja savršenstvo, homogenost i skriveno znanje. Zbog svog oblika ona je i simbol zaštite.

 

 

KRISTALNA KUGLA Božanske sfere su okrugle, pa ćemo u ezoterijskoj literaturi naići da je božansko jedinstvo sastavljeno od crvene kugle ljubavi, plave kugle mudrosti i zelene kugle stvaranja. To sferično trojstvi je svod univerzuma i sa stvorenim svietom zatvara sferu (kuglu) stvoritelja i stvorenog sveta.

U praksi vidimo ovakvo poimanje sferičnosti u gradnji sakralnih objekata. U Islamu je kružni oblik najsavršeniji među oblicima, pa su sve džamije kružnog oblika. Kupole romaničkih crkava i templarskih hramova su isto simboli svoda univerzuma. Crkva sv. Petra u Rimu je izgrađena kao odnos kocke (zemaljsko) i kupole (nebeski svod). U istom odnosu su i krug (božansko) i kvadrat (čovjek). Dakle, kugla jeste simbol duhovnog svijeta i znanja koja se preko nje na neki način izvlače u zonu naše svesnosti..

Vidovita osoba koristeći kristalnu kuglu saopštava stvari o kojima objektivno ne može imati pojma. Iako iz dosad izloženog možemo upasti u zabludu da pomislimo i poverujemo da je kristalna kugla sedište slika upisanih i zakopanih u naše nesvjesno, morat ću demantovati i samu pomisao na to. Kristalna kugla nije nikakva ekran na kojem se odvija igra našeg života. Ona je samo sredstvo koje vidovita osoba koristi za fokusiranje i koncentraciju i može poslužiti kao ulazna vrata u nesvjesno.

 

 

 

pretraga sajta

izdvajamo

besplatno na sajtu

BESPLATNO OPŠIRNIJE

KALENDAR DOGAĐAJA

BEOGRAD, NOVI SAD...

oglašavanje seminara, predavanja, tribina, radionica.

Kako postaviti dogadjaj na kalendar?

POLEMIKA NA TEME SAJTA
VIRTUELNE PROMOCIJE

uputstvo za pristup

za ULAZ klikni na sliku

povremeno je potrebna šifra: sokak