Na tom nivou evolucije transformacija duše se kreće od minerala, preko biljke, životinje i čoveka do natčoveka. Duša se snabdeva fizičkim telima u skladu sa fazom svog razvoja i dolazi u kontakt sa zadatcima fizičkog života. Sve dok ne ovlada svim zadacima, obavezama, i lekcijama iz života, duša se ponovo otelovljulje - vraća se u fizički svet. U svaki novi život donosi svoje sposobnosti i slabosti na osnovu kojih odabira fizičke sklonosti koje su sredstvo za izjednačavanje karmičkih dugova i zadataka. Pošto je svako delanje potaknuto željom za uživanjem plodova, tj, dela, to vezuje dušu i stvara karmički lanac koji niže inkarnacije.

Da bi smo se oslobodili tog začaranog kruga moramo se rešiti bar nekih okova i veza kroz znanje o prošlosti i sagledavanje uzroka koji su aktivirali posledice koje danas živimo.

Podvrgavanjem nehipnotičkoj regresoterapiji dovodite sebe u stanje proširene, tj. paralelene svesnosti u kome ponovo doživljavate sećanje na onu inkarnaciju u kojoj je nastao određen problem. Na taj način možete da olakšate razumevanje života, da spoznate svoje karmička zadatke, pronađete osobe sa kojima ste u karmičkim dugovima, osvestite svoje strahove, bolesti ili konfliktne situacije Sagledavanjem uzroka svojih životnih nezadovoljstava vi ih razrešavate, pokrećući nove uzroke, kojima možete neutralizirati delovanje onih predhodnih i tako smanjiti svoje karmičke obaveze.

 

 

pretraga sajta

izdvajamo

besplatno na sajtu

BESPLATNO OPŠIRNIJE

KALENDAR DOGAĐAJA

BEOGRAD, NOVI SAD...

oglašavanje seminara, predavanja, tribina, radionica.

Kako postaviti dogadjaj na kalendar?

POLEMIKA NA TEME SAJTA
VIRTUELNE PROMOCIJE

uputstvo za pristup

za ULAZ klikni na sliku

povremeno je potrebna šifra: sokak