Life Coaching-trening životnih veština

 

 

Pod terminom coaching se generalno podrazumeva proces u kome se radi na razvoju resursa i sposobnosti klijenata, pri čemu coach vodi i podržava svog klijenta u ostvarenju njegovih ciljeva, želja i namera. Coaching klijentu omogućava prevazilaženje ličnih barijera i granica, dovodi ih u stanje da ciljano upotrebe svoje najbolje sposobnosti i podržava ih da svoje zadatke u okviru nekog tima (porodica, kompanija…) ispune na najbolji mogući način.

 

Uvođenje coaching tehnika nudi dragocenu podršku i stručnu pratnju pojedincima ili timu pri ostvarivanju poslovnih ciljeva, savladavanju teških situacija ili promena.

 

individualan ili grupni rad

OLI

O.L.I. metod je saznajna procedura usmerena ka otkrivanju lažnih informacija o sebi i svetu, proces dolaženja do lisne istine. Nije usmeren samo na "pacijente". Sa uspehom smo ga primenjivali na ljudima koji žele da usavrše svoje veštine življenja (na vrhunskim sportistima, menadžerima, umetnicima...) Zadatak svakog čoveka je da otkrije kako funkcioniše život da bi bio kompetentniji da se u životu snalazi. Ali informacije o tome često primamo od osoba koje i same imaju puno neistinitih informacija u svom sistemu uverenja. Svaka lažna informacija vezana za neki bitan aspekt života koja je usvojena kao uverenje vodi do neuspeha u toj oblasti života. Lažna informacija je kao kompjuterski "bug" ili virus koji uništava "fajl" u kojem se nalazi. Virusi su skloni razmnožavanju, širenju. Lažne informacije su sklone da se generalizuju, uopštavaju. Stručnjaci za kompjutere razvili su programe čiji je cilj da otkriju "viruse" i eliminišu ih. O.L.I. metod je psihološki program koji ima sličnu ulogu u sistemu zvanom psiha.

NLP: neurolingvisticko programiranje

 

NLP JE MODERNI PSIHOLOSKI SISTEM KOJI DANAS PREDSTAVLJA JEDNU OD NAJZASTUPLJENIJIH SVETSKIH PSIHOTERAPEUTSKIH SKOLA

 

PORED PSIHOTERAPIJE I RADA SA PROBLEMIMA SVAKODNEVNOG ZIVOTA, KAO OBLASTI KOJIM SE NAJVISE BAVI, NLP JE POSTAO IZUZETNO POPULARAN I U PSIHOLOGIJI MENADZMENTA I KOMUNIKACIJE, I STRUCNJACI NLP-a SU OBUCILI OVOM NACINU RADA ZAPOSLENE U SVIM NAJVECIM SVETSKIM FIRMAMA.

Geštalt terapija praktično Lečimo se spoznavanjem sebe

Najviše ljudi dolaze zbog raznih nekontrolisanih strahova, paničnih napada, mladi ljudi se plaše gužvi, neki da će umreti od srca, zbog partnerskih odnosa ili studenti koji stanu na studijama. Kod nas se najčešće potiskuje strah, bes, ljutnja. Napušten je patrijarhalni model porodice a nije uveden neki novi već se svako prema svom nahođenju ponaša

pretraga sajta

izdvajamo

besplatno na sajtu

BESPLATNO OPŠIRNIJE

KALENDAR DOGAĐAJA

BEOGRAD, NOVI SAD...

oglašavanje seminara, predavanja, tribina, radionica.

Kako postaviti dogadjaj na kalendar?

POLEMIKA NA TEME SAJTA
VIRTUELNE PROMOCIJE

uputstvo za pristup

za ULAZ klikni na sliku

povremeno je potrebna šifra: sokak