Pogled na meditaciju danas

Kad nema razmišljanja, saznajemo ono što je skriveno našim mislima. Kad nema oblaka, ugledamo plavo nebo, a i u nama je plavo nebo. Odmaknite oblak misli kako bi nebo postalo vidljivo, kako biste saznali da ono postoji. To je moguće. Kad se um odmara i u njemu nema misli, tada u tišini, u toj dubokoj bez-mislenosti, u potpunoj odsutnosti misli, može se vidjeti istina.

OSHO - Nikakvu meditaciju, nije moguće sprovesti, ukoliko niste prvo počistili kuću (um)

 

Jiddu Krishnamurti - U svome velikom duhovnom opusu, Eckhart Tolle često govori i o meditaciji. Zapravo, celo njegovo učenje, sav angažman da nam približi „sadašnji trenutak“ je, u krajnjoj liniji, tehnika meditacije. Opra (Oprah Winfrey) ga je nazvala „Otac sadašnjeg trenutka“

Pre svega da pokušamo da definišemo i da se dogovorimo šta podrazumevamo kada kažemo meditacija. U rečniku stranih reči i izraza od Milana Vujaklije piše:

MEDITACIJA latinska reč (meditatio) Razmišljanje, misaono posmatranje, tiha usrdna molitva, misaono posmatrati nešto.

Nažalost definicija ni izbliza nije dovoljno jasna i neophodno je razmotriti je iz više uglova da bi shvatili o čemu se tu radi.

Posmatranje misli? Početnici u meditaciji vrlo često posmatranje misli („svedočenje“) pomešaju sa pokušajem da se misli zaustave. Misli se ne mogu zaustaviti. Dakle, nezainteresovano i neutralno posmatramo misli kako dolaze i kako odlaze. Ovo je već napredniji pristup jer je za početnike mnogo lakše angažovati um nečim drugim ali „posmatranje misli“.

Meditativno stanje

 

Raspršivanje koncentracije nas uvodi u meditativno stanje i stanje mira. Tehnika se bavi koncentrisanom pažnjom i umom Ali meditivno stanje je nešto potpuno različito od tog. Prije svega, meditivno stanje se ne odnosi na um. Ono nije niti jedno-usmereni um, ni um koji je raspršen u mnogim smjerovima. Meditativno stanje jednostavno nije um. Pre bi se moglo opisati kao Ne-um Medativno stanje znači vinuti se iznad uma i njegove ograničenosti. To stanje vodi ka bližem upoznavanju suštinskog Ja. A dok ne upoznamo to svoje naj tananije ja u potpunosti nema smirenja ni napretka.

 

Sva umetnost meditacije sastoji se u transcendiranju uma. Jednom rečju, meditacija znači posmatrati um. Ako možete biti svjedok uma, ako ga možete samo tiho posmatrati - bez ikakvog opravdavanja, bez ikakvog proocenjivanja i prekora, bez ikakve osude, ako ga samo posmatrate, kao da nemate nikakva posla s njim, kao da je sve samo promet koji se odvija u vašem umu, stanite po strani i posmatrajte.

 

Danas se pod pojmom meditacija podrazumevaju razne stvari a sam čin meditacije se kombinuje sa još brojnim tehnikama. Na primer: pokretima našeg tela, asanama, disanjem, vizualizacijom, mantrama, molitvom, raznim postupcima uopste. Sama meditacija bi trebalo da podrazumeva misaonu usresredjenost. Pojam meditacije danas je veoma nejasan i ako se već koristi duže vreme a svi oni koji koriste reč meditacija bi trebalo da ulože napor u destimifikaciju samog pojma jer se uvodi sve veća zabluda u samo značenje te reči. Sama samospoznaja postaje mesto gde se gubi životna energija, vreme i novac. Pre svega je potrebno usaglasiti se oko definicije meditacije i smisla i efekata onoga što se radi a naziva se meditacija.

 

Ego i meditacija

ZA SPONTANI ULAZAK U MEDITATIVNO STANJE NAM NIJE POTREBAN NIKAKAV NAPOR. ON SE DEŠAVA KADA JE TO POTREBNO I U NJEMU SE ZADRŽAVAMO SAMO KOLIKO JE NEOPHODNO.

Sve ostalo je vezano za ego

 

Unutrašnji dijalog i meditacija?

 

Poštujući definiciju:“ MEDITACIJA latinska rec (meditatio) Razmišljanje, misaono posmatranje, tiha usrdna molitva, misaono posmatrati nesto” možemo sa pravom postaviti pitanja da li smo u meditaciji po čitav dan samim tim što je naš unutrašnji dijalog usmeren po čitav dan na odredjenu temu.

Misaono posmatrati um (unutrašnji dijalog) i biti usmeren umom na neku oblast i nije ista stvar. Usmereni um moze biti korisna stvar i čak neophodna u mnogim stvarima ali isto tako i destruktivna ako nas usmerenost koja nas odvlači od bitnog ili istinitog.

Koncentracija nije isto sto i meditacija ustvari su to dve različite oblasti. U meditaciji se često koristi tehnika koncentracije na bilo šta: sveću, boga, dah... Ali to je samo način da se napravi razmak izmedju posmatrača i posmatranog. Time je napravljen prvi iskorak ka meditaciji. Svakodnevni čovek je stopljen sa svojim unutrašnjim dijalogom koji ga nosi svim životnim putevima i stranputicama. Ono što je problematično je potpuna poistovečenost sa unutrašnjim dijalogom koji nije adekvatan u ovde i sada trenutku. Ako takvo stanje predje odredjeni prag prerasta u brigu koja nema nikakvu realnu podlogu. Vodjeni brigom gubimo sebe i bivamo izgubljeni u svetu iluzije. Meditacija postaje način za ponovni povratak samom sebi i ovde i sada trenuku.

 

Da li je meditacija isto što i samospoznaja?

Ono što je nephodno je da je potrebno razjasniti na samom početku je šta ustvari radimo i cilj koji želimo da postignemo svojim radom. Da bi ušli u meditativno stanje pre svega moramo doći u stanje potrebne opuštenosti - uravnoteženosti. Ako vam je za to potrebna bilo kakva tehnika to je samo znak da nije trenutak za to ili da stepen svesti nije na nekom visokom nivou. Smisao bavljena samospoznajom je u tome da se stiču sazananja koja ukazuju zašto ne živimo u skladu sa sobom drugim ljudima i višim dimenzijama. Iz toga proizilazi da je logično smisao samospoznaje trebalo potražiti na otkrivanje tačnog razloga zašto dolazi do ispadanja iz harmonije sa životnim okolnostima.

Meditativne tehnike koje nas dovode u stanje uravnoteženosti je poželjno raditi samo u onim trenucima kada ne postoji bolji način da se vratimo snagom svoje ličnosti u harmonično stanje i to su situacije kada tehnike ustvari i imaju pravi blagotvorni efekat i pravu osnovu za upražnjavanje. Ako nismo u stanju da ulazimo u stanje duhovnog mira bez uplitanja pomoćnih tehnika meditaciju treba bitno prorediti. Zato što se ponašamo kao neko ko želi polagati ispite prepisujuci zadatke od drugih.

Ustvari skoro da je potpuno je nepotrebno i svesno ulaziti u meditativno stanje sa stanovišta samospoznaje, prirodno se ulazak u to stanje javlja samo od sebe u trenucima kada je našem Ja to i potrebno i traje onoliko koliko je potrebno ako je ulazak u meditativno stanje tematski, planski onda je to uglavnom zahtev našeg Ega.

Samospoznaja je proces koji se se dešava u svakonevnoj realnosti i traje u onoj meri koliko smo u stanju da održavamo pažnju na odredjenim delovima svakodnevice. Ono sto čini napor u tome je stvoreno posredstvom našeg kolektivnog i ličnog ega. Čitav trud samospoznaje bi trebalo da bude oko raščiščavanja tih naslaga kolektivnih i ličnih zabluda koje smo hteli to ili ne jednostavno prihvatili i usvojili. Samospoznaja je prvenstveno rad na Egu.

 

 

Spoznaja kroz meditaciju?

 

Možda se čini da je tako jer ako smo dobili neku spoznaju smatra se da je ona adekvatna našoj svesti čim smo je dobili, ali nije tako. Spoznaje koje se dobijaju su nalik na informacije koje dobijamo svakodnevno u medijima ali zasigurno je potrebno biti obazriv i potruditi se da se svaka informacija proveri.

Pretpostavimo da razgovarate sa nekim ko ima daleko više znanja od vas. Postavite mu neko pitanje pitanje i naravno on vam da odgovor. Vi tada možete te prihvatiti i verovati u to što ste spoznali i smatrati da znate odgovor ali je sve to pod znakom pitanja iz puno razloga. Ista Stvar vam je i sa meditacijom gde kroz meditativno stanje ulazite u komunikaciju sa višim nivoima. Smirenje vašeg uma je ono što se vidi sa viših nivoa ali se ne vidi kako ste to postigli i da je to postignuće samo posledica tehnike. Ustvari u svakom trenutku su nam svima dostupne najveće tajne života ali šta vredi kada ih vi ne vidite ili ne razmete a kamoli da ih praktikujete. Ako ste ih svesni one su za vas samo teorija, možete pročitati u knjigama i veoma značajne i korisne stvari ali one nisu plod vaših saznanja-meditacija. Sledeće stvar o kojoj je potrebno voditi računa je istinitost relevantnos informacija koje dobijemo u meditativnom stanju. Saznanja koja dobijamo u meditativnim saznanjima su često iskrivljena, lažna i imaju za cilj da provere pojedinca koliko uopšte nešto zaista razumeju a koliko kako deo stada bez trunke promišljanja samo slede svog pastira.

Ako meditirate (ulazite u meditativno stanje) bez upitanja bilo kakve tehnike sigurno će te dobijati informacije skladne sa vašim stepenom svesti. Samo meditativno stanje je potpuno prirodno stanje i predstavlja nas odnos sa nepoznatim.

Jedan od efekata koji se dešava tokom ulasaka u stanje dubokog mira i meditativno stanje je postajemo bolji prijemnici za razne informacije koje nisu vidljive u svakodnevnom stanju svesti. Nepregledno mnogo informacija tada dolazi do nas i samo u zavisnosti od fokusiranosti pojedinca i ličnog karaktera izdvajaju se pojedine kojima se pridaje naročita pažnja. Takva spoznaja se dalje prenosi u svakodnevnu realnost i ona je tada podložna daljem toku obrade našim umom.

Važno je da svako sebi postavi pitanje: Zašto su te informacije uopšte razdvojene od nas i nedostupne u svakodnevici?

Primamljivost ovog neiscrpnog sveta informacija je izuzetna i lako je izgubiti se i nasukati na nekoj od obala saznajnosti. Spoznaje koje se desavaju izgledaju kao apsolutno tačne ali ih je nemoguće proveriti u stanju povišene sversti. Rizik zablude je ogroman a posledice katastrofalne. Realnost spoznaja koje su dobivene u meditativnom stanju je potrebno testirati danima mesecima pa čak i godinama. A ko to uopšte radi? Da li je svako sposoban da napravi takvu proveru. Naravno da ne. Retki su oni koji su sposobni da informacije putem spoznaje pretvore u realnu operetivnu činjenicu.

Realnost spoznaje kroz meditaciju je takva da uglavnom vode verbalni ratovi oko ustvari neproverenih informacija.

 

Samospoznaja ili samoiscenjenje?

Jedna od najrasprostranjenijih zabluda je da je samospoznaja i samoiscenjenje ista stvar. Medjutim radi se ustvari o samo naizgled istim stvarima. Zato što se prosuđuje po efektu koji se dešava kao posledica meditativnih tehnika. Efekat samospoznaje je takođe mir i spoznaja ali način dolaska do stanja mira i uravnoteženosti je potpuno drugačiji jer se do njega dolazi svesnim radom bez uplitanja bilo kakve tehnike.

Efekat ulaska u meditativno stanje je blagorodan na više načina. Ponajviše zato što meditativno stanje harmonizuje i obnavlja naše energetske resurse a samim tim i isceljuje telo. Ovaj efekat su odavno zapazili iscelitelji i uveli zabludu da je samoiscenjenje i samospoznaja jedno te isto. Mislim da je istina da im se nemože pripisati da su to uradili svesno ali šteta je pričinjena i na narednim generacijama duhovnih istražitelja je da se te dve stvari razdvoje i precizno objasne.

Baviti se naprimer tehnikoma: yogom, qi gongom, vizualizacijom molitvom i sličnim tehnikama koje umiruju vaša Um može biti blagotvorno i za vaš um i za vaše telo ali to nije proces samospoznaje. Danas je to vrlo lepo primećeno i u zvaničnim medicinskim krugovima i tehnike koje se već decenijama svrsavaju u samospoznaju, rad na sebi i slično kategorišu ustvari na pravo mesto kao ANTISTRES progam. Osobe koje se dugi niz godina bave samoisceljivanjem nekom od tehnika mogu napraviti zaista velike pomake u tome ne samo da mogu izlečiti svoje telo i dušu nego i mogu dobar deo života provoditi u stanju mira i harmonije. Onu su su kao komad magnetisanog gvoždja koji sve više postoje magnet. Ali nevolja je u tome što je u pitanju samo privid. Oni su sebe osposobili da zahvaljujuci tehnici dovode sebe u stanje harmonije i mira. Kako god bilo namegnetisano gvožđe se pre ili kasnije razmagnetiše. Baviti se se samospoznajom je nešto drugo i potrebno je da neko poseduje predispozicije za tako nešto. Samopozvani nisu dobrodošli u svet samospoznaje.

deo teksta na temu MEDITACIJA

autor Novi Lik

pretraga sajta

izdvajamo

besplatno na sajtu

BESPLATNO OPŠIRNIJE

KALENDAR DOGAĐAJA

BEOGRAD, NOVI SAD...

oglašavanje seminara, predavanja, tribina, radionica.

Kako postaviti dogadjaj na kalendar?

POLEMIKA NA TEME SAJTA
VIRTUELNE PROMOCIJE

uputstvo za pristup

za ULAZ klikni na sliku

povremeno je potrebna šifra: sokak